Jiu-jitsu

Een complete stijl met diepe wortels.

Jiu jitsu

Jiu jitsu

Achtergrond informatie van het Jiu Jitsu

In dit deel zal een korte beschrijving van het jiu jitsu gegeven worden. Hier komen de volgende onderdelen aan bod:

Verklaring ideogrammen

De term jiu jitsu word in Japan beschreven door de ideogrammen (ju) en (jutsu). Jutsu kan vertaald worden als techniek of kunst. Ju heeft als betekenis(en) souplesse, flexibiliteit, buigzaamheid, zachtaardig. Toegepast op gevechtsstrategieën, betekent het principe ju het flexibel en intelligent aanpassen aan de strategische acties van de tegenstander met als doel zijn acties en de kracht(en) hierachter te gebruiken om hem te onderwerpen, of in ieder geval zijn aanval te neutraliseren.

Letterlijk betekent ju jutsu dus techniek of kunst van soepelheid, flexibiliteit, buigzaamheid, zachtaardigheid. In de praktijd van de vechtkunst komen al deze termen echter neer op één principe; namelijk het toepassen van een techniek, gebruik makend van het menselijk lichaam als een wapen.

Geschiedenis

Een geschiedenis van jiu jitsu is moeilijk te geven omdat jiu jitsu eigenlijk het gehele scala van technieken met betrekking tot het ongewapende gevecht omvat. Hier is op zich geen begindatum aan te hangen, omdat de mens sinds het begin van zijn bestaan al vecht.
De veelgebruikte term 'ongewapende gevecht' is hier misschien niet de beste vertaling, omdat in het gevecht op zich wapens gebruikt kunnen worden. Echter, typisch voor jiu jitsu is het verdedigen op een manier waarbij de verdediger zijn eigen wapen (als hij deze überhaupt had) niet gebruikt in de verdediging, maar alleen zijn lichaam.

Met deze nuancering is het misschien mogelijk om wel een duidelijker begin van jiu jitsu aan te geven. Echter, in het algemeen kan gesteld worden dat in het gewapende gevecht er altijd wel een vorm is geweest waarbij een van de twee krijgers zijn wapen niet gebruikte om zijn tegenstander uit te schakelen. Daarom is het ook moeilijk (onmogelijk?) om een onderscheid te maken tussen het verdedigen gebruik makend van een eigen wapen en het verdedigen zonder gebruik van een eigen wapen. Ook op deze manier is het dus moeilijk een tijdstip aan te geven waarop het jiu jitsu 'ontstaan' is.

Meester Kano Jigoro heeft in zijn literatuurstudie over het begin van het jiu jitsu als ontstaansdatum 1600 AD tot 1650 AD aangetekend. Alhoewel dit dus duidelijk niet het 'echte' begin van jiu jitsu is, wordt deze datum wel aangehouden als startpunt.

Dit omdat in deze tijd (1600 tot 1650) verschillende stromingen (ryu's ofwel scholen) zijn begonnen met het opschrijven van hun technieken. Deze technieken zijn in de loop van de tijd bewaard gebleven, en worden binnen de verschillende ryu's nog steeds toegepast.